Orlow od Vevody Huberta Zelia vom Frsichlingshof
           
Framnasgardens fw Wilko Zelia vom Frischlingshof       Boris von Linteler Forst Ada de Svoljsak       Cito von Roggenhof Zelia von Frischlingshof
           
Multich Drago von Rauhenstein Verona von Linteler Forst       Multich Drago von Rauhenstein Verona von Linteler Forst       Xenon von Linteler Forst Ada Svoljsak
           
Mch Drago von Rauhenstein Mch Klara von N├╝stembacher Grund